Dnia 12 października 2023 roku nastąpiło odsłonięcie ofert złożonych w procesie przetargowym dotyczącym realizacji projektu otworu chłonnego Turek GT-2. Stało się jasne, że decyzja Starosty Tureckiego o zablokowaniu wydania pozwolenia na budowę i późniejsze przedłużanie procedury uzyskania tego pozwolenia spowoduje wzrost kosztów o około 5,3 miliona złotych.

Kwota ta stanowi różnicę między najniższą złożoną ofertą a sumą, którą początkowo przeznaczono na ten cel. Firma odpowiedzialna za realizację projektu dysponowała początkowo budżetem w wysokości 18.665.250,00 zł.

Jednakże, oferty złożone w procesie przetargowym przedstawiały znacznie wyższe koszty: pierwsza wynosiła 23.927.447,70 zł, a druga aż 48.216.000,00 zł. Wybranie najtańszej z nich wiązałoby się więc ze znacznym przekroczeniem planowanego budżetu – o ponad 5,3 mln zł, co jest efektem inflacji oraz wzrostu cen towarów i usług.

Jesteśmy przekonani, że, gdyby pozwolenie na budowę zostało wydane wcześniej przez starostę, cały proces przetargowy mógłby odbyć się rok temu, kiedy ceny były zdecydowanie niższe.