Proces dochodzeniowy dotyczący potencjalnego naruszenia ciszy wyborczej został wszczęty przez Komendę Powiatową Policji w Turku. Ta niecodzienna sytuacja została zgłoszona przez jednego z mieszkańców turkowskiego osiedla Uniejowskiego, który to dostrzegł tę nieregularność w niedzielę, 15 października.

Informacja o domniemanym przekroczeniu prawnych granic ciszy wyborczej wpłynęła do siedziby Powiatowej Policji w Turku w okolicach godziny 12:30. Ten szczegółowy raport pochodził od mieszkańca ulicy Tuwima, który opisał, że w nocy z soboty na niedzielę, podczas gdy obowiązywała cisza wyborcza, ktoś wkładał do skrzynek pocztowych ulotki promujące jednego z kandydatów na stanowisko.

Aktualnie funkcjonariusze pracują nad ustaleniem wszelkich faktów, które mogłyby potwierdzić, czy doszło do złamania art. 498 Kodeksu Wyborczego. Zgodnie z tym przepisem, osoba która podczas trwania ciszy wyborczej, czyli od momentu zakończenia kampanii wyborczej aż do ostatnich chwil głosowania, prowadzi jakiekolwiek działania agitacyjne, może zostać ukarana grzywną.