21 czerwca 2024 r., piątkowy dzień, przyniósł ze sobą ostatnie chwile spędzone przez uczniów w murach Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (ZPEW) w Turku. Wśród nich było wielu uczniów szkoły podstawowej, szkoły przysposabiającej do pracy oraz szkoły branżowej I stopnia. W tym dniu skierowano serdeczne pożegnanie do tegorocznych absolwentów.

Uroczystość była hołdem dla wszechstronnych osiągnięć uczniów szkoły, a Sławomir Kosobudzki, dyrektor placówki, z zaszczytem powitał licznych gości. Wśród nich znalazł się Błażej Maleta, naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Turku, Karol Mac radny Rady Powiatu Tureckiego, Marzena Kornacka przewodnicząca Rady Rodziców. Obecni byli również ks. Krzysztof Włodarczyk, rejonowy Duszpasterz Osób Chorych i Niepełnosprawnych, Edyta Michalak, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Turku oraz przedstawiciele Hufca ZHP: Robert Chmielewski i jego zastępca Franciszek Pyziak, a także Dariusz Grajkowski, prezes Oddziału PTTK w Turku.

Dyrektor Kosobudzki podkreślił różnorodność sukcesów uczniów szkoły, którzy zdobywali laury w konkursach, przeglądach artystycznych oraz zawodach sportowych. W swoim wystąpieniu wyraził wdzięczność wobec wszystkich uczniów za ich nieustanny wysiłek i oddanie w poszukiwaniu nowych horyzontów wiedzy oraz rozwijaniu umiejętności. Wygłosił również szczere życzenia dla absolwentów placówki, życząc im determinacji w dążeniu do celu oraz odwagi przy podejmowaniu kolejnych wyzwań.

Na koniec dyrektor ZPEW, Sławomir Kosobudzki, podziękował Rady Rodziców. Bez ich wsparcia wiele inicjatyw dydaktycznych i wychowawczych nie mogło by się odbyć. W imieniu całego Grona Pedagogicznego wyraził swoją wdzięczność rodzicom za ich ciężką pracę, którą wykonali na rzecz szkoły w mijającym roku szkolnym oraz za niesione wsparcie dla działań szkolnych na rzecz wychowanków.