Turek, miasto położone w województwie wielkopolskim, jest obecnie zaangażowane w realizację projektu o nazwie „Edukacja ekologiczna mieszkańców Turku jako ważna misja w procesie transformacji energetycznej regionu – organizacja pikniku ekologicznego i eko-warsztatów”. Projekt ten jest współfinansowany przez WFOŚiGW z Poznania oraz NFOŚiGW.

Zakładany zakres tego projektu obejmuje wykonanie serii warsztatów z zakresu ekologii, które mają miejsce w szkołach podstawowych na terenie Turku. Uczestnicy to głównie uczniowie z klas IV-VIII. Dodatkowo, planowana jest organizacja pikniku o charakterze ekologicznym, który ma na celu promowanie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii (OZE).

W maju bieżącego roku już odbyły się warsztaty ekologiczne w trzech szkołach podstawowych w Turku. To wyjątkowe wydarzenie zgromadziło na swoim pokładzie ponad 1100 uczniów. Zajęcia te składały się z dwóch części – teoretyczno-edukacyjnej, w której młodzi ludzie zgłębiali wiedzę na temat pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł i jej efektywnego wykorzystania, a także problematyki ochrony powietrza. Druga część, praktyczna, polegała na zasadzeniu przez każdego ucznia rośliny antysmogowej do doniczki, którą sam ozdobił.

Kulminacyjnym punktem projektu ma być piknik ekologiczny, planowany na najbliższą niedzielę, 23 czerwca. Miejsce imprezy to park miejski im. Ż. Składkowskiej w Turku. Wydarzenie to ma na celu promowanie idei efektywności energetycznej, OZE oraz ochrony powietrza poprzez różnorodne atrakcje. Na terenie parku pojawią się specjalne stanowiska edukacyjne, które będą korzystać z różnych metod dydaktycznych, takich jak pokazy, gry i zabawy oraz interesujące warsztaty praktyczne.