Tego dnia, towarzysząc otwarciu najnowszej sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Turku, ministrant nauki i edukacji Przemysław Czarnek podkreślił znaczenie inwestowania w oświatę. Finansowanie tej inwestycji miało miejsce za sprawą Rządowego Funduszu Polski Ład oraz programu Sportowa Polska 2021.

Podczas swojego wystąpienia, Czarnek wyraził uznanie dla projektu, podkreślając kluczowe znaczenie inwestycji dla sektora oświatowego. Zwrócił również uwagę na korzyści gospodarcze płynące z takich przedsięwzięć, które tworzą możliwości rozwoju dla firm lokalnych.

Zachęcając do dalszego finansowania oświaty, minister podał kwotę 13,7 mld zł jako wartość środków przeznaczonych na ten sektor w ciągu ostatnich 7,5 roku. Zaznaczył przy tym, że pieniądze te wykorzystywane są nie tylko na budowę takich obiektów jak sale gimnastyczne czy inne ulepszenia infrastruktury szkolnej, ale również na poprawę warunków pracy pedagogicznej i rozwijanie talentów uczniów.

Czarnek skierował słowa gratulacji do parlamentarzystów i samorządowców za szereg inwestycji realizowanych na terenie powiatu tureckiego przy wsparciu środków rządowych. Na zakończenie swojego przemówienia, życzył wszystkim udanego roku szkolnego 2023/2024 zarówno w liceum w Turku, jak i w całym powiecie tureckim oraz województwie wielkopolskim.