Początek nowego roku szkolnego 2023/2024 w Kaczkach Średnich, miejscowości zlokalizowanej w Polsce, został oficjalnie zainaugurowany. Inauguracja rozpoczęła się od mszy świętej, której uczestnikami byli uczniowie, nauczyciele, personel dydaktyczno-wychowawczy oraz kierownictwo lokalnych placówek edukacyjnych. Miejscem celebracji była parafia kościelna znajdująca się w samym centrum miejscowości.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się na terenie Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP) po mszy. W tę dniu placówka ta przywitała uczniów i nauczycieli, którzy rozpoczęli nowy rok akademicki. Wydarzenie obejmowało również ceremonie ślubowania pierwszoklasistów.

Ceremonia ślubowania pierwszoklasistów była wyjątkowym momentem, podczas którego uczniowie zadeklarowali swoje zobowiązanie do pomocy tym, którzy są słabsi lub potrzebujący, przestrzegania prawa, oporu wobec aktów agresji i nietolerancji oraz dążenia do nieustannego zdobywania wiedzy. Te słowa stały się symbolem początku ich edukacyjnej drogi w Zespole Szkół Rolniczych CKP.

Elżbieta Karwacka, dyrektor szkoły, powitała zgromadzonych uczniów i nauczycieli. Wyraziła swoje najlepsze życzenia dla wszystkich obecnych, wyrażając nadzieję na rok pełen sukcesów i radości z pracy nad edukacją młodych umysłów.

Eugenia Paterkiewicz, przedstawicielka Starosty Powiatu Tureckiego również uczestniczyła w uroczystości. Wyraziła swoje gratulacje dla uczniów za ich decyzję o kontynuowaniu edukacji w tej szkole. Skierowała też ciepłe słowa do dyrekcji i całej społeczności szkolnej za ich odnoszone sukcesy przez ostatnie lata.