Uznany za „Gminę Przyjazną Zwierzętom”, Turek został uhonorowany certyfikatem, który potwierdza jego długotrwałe zaangażowanie w działania na rzecz zwierząt. Dodatkowo, miasto otrzymało finansowe wsparcie od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, które ma pomóc w kontynuacji tych działań, szczególnie w obszarze zapobiegania bezdomności zwierząt.

Wsparcie finansowe wyniosło dokładnie 29.990 złotych. Marszałek Województwa Wielkopolskiego zdecydował o przyznaniu tych funduszy miastu Turek, doceniając wysiłki podejmowane przez gminę w celu przeciwdziałania problemowi bezdomności zwierząt.

W Turku, zapewnienie opieki i schronienia dla bezdomnych zwierząt jest priorytetem. Znajdują one tam miejsca, gdzie mogą otrzymać niezbędną pomoc medyczną, taką jak leczenie czy szczepienia. Bezdomne koty są poddawane sterylizacji, a psy kastrowane. Na terenie miasta działa także schronisko dla zwierząt, które zapewnia schronienie dla bezdomnych psów.

Od wielu lat w Turku stosuje się również praktykę wszczepiania mikroczipów psom. Ten proces obejmuje również psy i koty, które trafiają do schroniska. Dzięki temu, zwierzęta są łatwo identyfikowalne, co pomaga w skutecznej ochronie ich praw. Ponadto, miasto Turek inwestuje w zakup karmy, która jest przeznaczona do dokarmiania dziko żyjących kotów. W tym roku planowane jest nabycie około pół tony takiej karmy.