Gozdów, znajdujący się w gminie Tuliszków, znalazł się nagle w epicentrum dyskusji o przyszłości planowanej linii kolejowej Konin – Turek. Planowana trasa, obecnie znana jako propozycja W9, przechodziłaby przez samą serce tej sielskiej miejscowości. To spowodowało niepokoje i opór spośród lokalnej populacji.

Podczas ostatniego spotkania z mieszkańcami, Michał Kołodziejczak, który stoi na czele listy KO w okręgu 37, obejmującym Konin i Gniezno, odegrał rolę głównego adwokata praw mieszkańców. Co więcej, to spotkanie przypadło na dzień jego 35. urodzin. Pomimo poważnej natury dyskusji, udało się wprowadzić nieco lekkości do atmosfery – Kołodziejczak poczęstował zebranych cukierkami.

Mieszkańcy wyrażają swoje zaniepokojenie brakiem właściwego dialogu. Mimo że rzekomo odbyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu, twierdzą, że ich głosy nie były uwzględniane. Proponowany przebieg linii kolejowej przez centrum wsi stanowiłby zagrożenie dla nowo zbudowanego budynku, a także zakłócałby spokój i harmonię tego malowniczego miejsca.

Niemniej jednak, nie jest to tylko problem Gozdowa. Odpowiednie protesty miały również miejsce w Brzeźnie, należącym do gminy Krzymów. Kwestia ta dotyczy również Konina oraz gminy Stare Miasto. Lokalna społeczność jest otwarta na dialog, ale oczekuje, że ich obawy zostaną usłyszane i że projekt zostanie odpowiednio zmodyfikowany, aby spełnić ich oczekiwania.