Na stronie internetowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego znaleźć można informacje, że Wacław Turek został nowo mianowanym członkiem tej komisji. Jego rola obejmuje reprezentowanie Ministra Rozwoju i Technologii, ministra mającego na uwadze przede wszystkim sprawy związane z gospodarką. Na tym stanowisku Turek zamienił Anetę Rożek.

Od ostatniego czwartku Turek działa również jako dyrektor generalny w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Szczegółowe informacje o jego karierze i kwalifikacjach są dostępne na stronie internetowej ministerstwa. To właśnie tam możemy dowiedzieć się, że Turek jest absolwentem Akademii Muzycznej w Krakowie, gdzie ukończył studia z wyróżnieniem. Kolejnym ważnym momentem w jego edukacji było uzyskanie dyplomu Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w 1997 roku, a następnie dyplomu MBA na Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu w 2001 roku.

Doświadczenie zawodowe Turka jest bardzo różnorodne. Pracował m.in. w Ministerstwie Skarbu Państwa, Ministerstwie Finansów oraz w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Miał również okazję pełnić funkcję dyrektora generalnego w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.