14 grudnia 2023 roku, Krzysztof Hetman, minister odpowiedzialny za rozwój i technologię, zdecydował się na powierzenie stanowiska dyrektora generalnego Wacławowi Turkowi.

Wacław Turk jest wybitnym absolwentem Akademii Muzycznej w Krakowie, gdzie jego talent i umiejętności zostały docenione poprzez przyznanie mu wyróżnienia. Po ukończeniu studiów muzycznych, kontynuował swoją edukację, zdobywając kolejne prestiżowe dyplomy. W 1997 roku ukończył Krajową Szkołę Administracji Publicznej, a cztery lata później, w 2001 roku, otrzymał dyplom MBA z Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu.

Ogromną wiedzę teoretyczną zdobytą podczas edukacji połączył z praktyką zawodową. Doświadczenie zdobywał pracując w różnych instytucjach publicznych. Swoje umiejętności rozwijał m.in. w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz Ministerstwie Finansów. Przez pewien czas angażował się również w działania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tym samym, mianowanie go na dyrektora generalnego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego było naturalnym krokiem w jego karierze.