Na początku marca miało miejsce ważne spotkanie pomiędzy reprezentantami Gminy Malanów a proboszczem miejscowej parafii, ks. prałatem Stanisławem Płaszczykiem. Powodem tego spotkania było sfinalizowanie umów dotyczących przekazania środków finansowych na odnowienie zabytkowego drewnianego kościoła parafialnego i historycznej dzwonnicy.

To znaczące wydarzenie stanowi kolejny krok w procesie przygotowań do rozpoczęcia prac konserwatorskich. W minionych miesiącach informowaliśmy, jak Gmina Malanów skutecznie pozyskała znaczące dofinansowanie z pierwszej i drugiej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Środki te mają być przeznaczone na prace konserwatorskie prowadzone na terenie gminnych zabytków.

Całkowita suma dotacji, która ma zostać przekazana, wynosi 1.122.508,00 zł. Przewidywany zakres prac został szczegółowo ustalony we współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Zebrani podczas spotkania podkreślili, że obiekt kościelny i dzwonnica, które figurują w rejestrze zabytków od 1953 roku, wymagają odpowiedniej troski i konserwacji. Celem prowadzonych działań jest nie tylko zachowanie substancji i formy tych historycznych budowli dla przyszłych pokoleń, ale także przywrócenie im dawnego blasku oraz zapewnienie należytej estetyki.