Miasto Turek wyjaśniając nowe zasady wynajmu mieszkań komunalnych, które wejdą w życie po 1 stycznia 2024 roku, podkreśla, że chodzi o gwarancję, iż najemcy będą zarabiać na tyle dużo, by móc pokryć wszelkie swoje zobowiązania finansowe, nie rezygnując przy tym z dotychczasowego standardu życia. Zasady te mają zastosowanie również do nowych budynków na osiedlu Wyzwolenia.

26 stycznia, podczas poniedziałkowego posiedzenia rady miejskiej, doszło do długotrwałej debaty na ten temat. Przyjęta uchwała spotkała się z krytyką ze strony niektórych radnych, którzy doszukują się w niej elementów dyskryminacji i podziałów społecznych. Cele uchwały obejmują natomiast zapewnienie, że przyszli najemcy będą mieć zdolność do gwarantowania regularnego opłacania czynszu oraz innych kosztów wynikających z wynajmu nieruchomości.

W uzasadnieniu do wspomnianej uchwały podkreślono, że zasady korzystania z mieszkań komunalnych są tak skonstruowane, aby umożliwić składanie wniosków o wynajem mieszkań z zasobu mieszkaniowego miasta Turku tym mieszkańcom, którzy spełniają podstawowe kryteria. Zasady te mają zastosowanie do budynków oddanych do użytkowania po 1 stycznia 2024 roku. Uwzględniono w nich również przewidziane przez prawodawstwo pierwszeństwo zawierania umowy najmu dla osób spełniających określone w uchwale kryteria.