Gwałtowne gradobicia, które nawiedziły nasz powiat pod koniec ostatniego tygodnia, zasiał szkody w ponad połowie sołectw na terenie gminy Brudzew. Do tej pory, urząd gminy otrzymał blisko 80 wniosków o udzielenie wsparcia od mieszkańców, którzy pokonują straty wywołane przez żywioł.

Niespotykanej dotychczas intensywności burze z gradem, które miały miejsce w piątek 7 czerwca, przyniosły zniszczenia na szeroką skalę. Uprawy rolnicze, dachy budynków, pojazdy oraz instalacje fotowoltaiczne padły ofiarą ulewy i gradu. Znaczące uszkodzenia odnotowano w gminach Tuliszków, Turek, Władysławów, jednak największe spustoszenie grad zasiał na terenie gminy Brudzew. Właśnie tam, w 15 na 23 istniejących sołectw, zgłoszono straty.

Największą stratę ponieśli rolnicy – widok pól po przemarszu nawałnicy był naprawdę zatrważający. Aktualnie urząd nadal przyjmuje wnioski o pomoc od poszkodowanych mieszkańców, a dotychczas ich liczba zbliża się do 80. Samorządy gmin Turek, Tuliszków, Brudzew, Władysławów oraz Przykona już zgłosiły sytuację do odpowiednich instytucji wojewody, a mieszkańcom wysłano zawiadomienia.

Wizyty po gradobiciach i ulewach skierował także Jarosław Maciejewski, wicewojewoda wielkopolski. Spotkał się on z poszkodowanymi mieszkańcami gminy Turek oraz przedstawicielami władz gmin Brudzew i Przykona, aby omówić kwestie zniszczeń w uprawach i możliwości wsparcia dla rolników.