Zakończyła się edycja Programu Inwestycji Strategicznych, która była skupiona na procesie unowocześniania infrastruktury oświetleniowej. W ramach tego projektu, samorządy z całego kraju otrzymały dofinansowanie w sumie wynoszące prawie miliard złotych, które zostanie rozdzielone na realizację 1214 różnych inwestycji. Szczególnie cieszyć mogą się jednostki z powiatu tureckiego, gdzie aż sześć gmin będzie korzystać ze wsparcia.

W ramach tej odsłony programu, każde z samorządowych jednostek lub ich związki miały możliwość złożenia pojedynczego wniosku na przeprowadzenie działań modernizacyjnych w zakresie infrastruktury oświetleniowej. Zakładał on dofinansowanie w wysokości 80% całkowitej wartości przedsięwzięcia, przy czym pozostałe 20% musi pochodzić z wkładu własnego danego samorządu. Maksymalna kwota jaką można było zawrzeć we wniosku wynosiła 4 miliony złotych. Głównym celem tych działań jest poprawa efektywności energetycznej poprzez znaczące obniżenie energochłonności systemów oświetleniowych. Nie można było natomiast składać wniosków na budowę nowych instalacji oświetleniowych, które miałyby zastąpić te już istniejące.

W powiecie tureckim dofinansowanie w ramach programu uzyskały następujące gminy: Dobra (562 400 zł), Kawęczyn (416 480 zł), Malanów (532 000 zł), Przykona (244 720 zł), Tuliszków (1 200 000 zł) oraz Władysławów (1 079 200 zł).