W ciągu ostatnich kilkunastu dni, na terenie miasta Turek trwa intensywna akcja operacyjna, której celem jest przeprowadzenie szczegółowego rozpoznania wybranych obiektów. To zadanie jest realizowane przy wsparciu nowo nabytego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku specjalistycznego pojazdu wyposażonego w drabinę mechaniczną.

Akcja ta stanowi kluczowy element procesu szkoleniowego funkcjonariuszy, którzy dzięki niej mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności. Celem tych działań jest optymalne przygotowanie strażaków do ochrony mieszkańców Turku i całego powiatu w przypadku ewentualnego zagrożenia. Dodatkowo ma na celu zbadanie możliwości prowadzenia operacji ratunkowych w różnorodnych obiektach przy użyciu nowo zakupionego pojazdu.

Nowo pozyskany przez Komendę Powiatową PSP w Turku samochód z drabiną mechaniczną SD-30, jest zaawansowanym, nowoczesnym pojazdem specjalistycznym. Jego możliwości znacznie przewyższają te oferowane przez poprzedni model samochodu, co znacząco zwiększa efektywność prowadzonych działań.