Wtorkowe spotkanie rady gminy Malanów zgromadziło grupę mieszkańców z Grąbkowa, znanych potocznie jako „Marysieńka”. Spotkanie miało na celu przedstawienie petycji dotyczącej planowanej inwestycji drogowej, która według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ma przebiegać przez tereny należące do tych mieszkańców.

Zgodnie z tym planem, droga ma skierować ruch samochodowy od ulicy Spółdzielców do drogi wojewódzkiej numer 470. Ma to na celu odciążenie ruchu w centrum Malanowa. Jednak mieszkańcy, przez których działki ma przebiegać ta droga, wyrażają swoje obawy.

„Droga ma przebiegać bezpośrednio koło naszych domów i częściowo przez nasze prywatne działki. Przebiegnie przez nasze tereny rolne oraz skrzyżowanie ze Żdżenicami” – tłumaczyła Patrycja Samsoniuk, która przemawiała w imieniu społeczności „Marysieńki”.

Mieszkańcy kwestionują konieczność realizacji tej inwestycji. Podczas sesji rady gminy Malanów wyrazili opinię, że nowa droga nie przyniesie korzyści dla mieszkańców. Z tego powodu zdecydowali się na oficjalne wyrażenie swojego sprzeciwu poprzez złożenie petycji w ręce wójta i przedstawienie jej radnym. Dokument podpisali ci, którzy nie zgadzają się na realizację tak dużego projektu w pobliżu ich domów, zwłaszcza że planowana szerokość drogi w niektórych miejscach ma wynosić nawet 20 metrów.