W środowe popołudnie, 29 listopada, nastąpiło oficjalne podpisanie umowy na realizację remontu drogi na terytorium gminy Kawęczyn. Remont zakłada modernizację odcinka drogi w miejscowości Będziechów.

Gmina Kawęczyn zdołała zdobyć środki na sfinansowanie tego zadania. W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023, do budżetu trafiło blisko 290 tys. zł przeznaczonych właśnie na ten cel. Proces wyboru wykonawcy zrealizowany został poprzez przetarg, który wygrała firma TRANS-SPILI SP. z o. o. posiadająca swoją siedzibę w Licheniu Starym.

Całościowa wartość planowanego projektu wynosi 413.746,99 zł i obejmuje wykonanie wszelkich prac remontowych na wybranym odcinku drogi.