W dniu 30 października, podczas sesji rady gminy Władysławów, dokonano jednomyślnego przyjęcia stawek podatkowych na rok 2024. Zostało ustalone, że wysokość opłat za korzystanie z środków transportu nie ulegnie zmianie.

Radni z Władysławowa stanowią pierwszą grupę w powiecie tureckim, która zatwierdziła stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku. Planowane jest, że kwoty te wzrosną zgodnie z wskaźnikiem inflacji w porównaniu do wartości obowiązujących w roku 2023. Maksymalny poziom stawek na przyszły rok podatkowy zostanie ustalony na podstawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za pierwsze półrocze roku, kiedy stawki te doznają zmiany, w porównaniu do tego samego okresu w roku poprzednim.