26 stycznia, w tureckim klubie „Barbórka” odbyło się uroczyste spotkanie noworoczne członków turkowskiego ośrodka Nowej Lewicy oraz ich kolegów z powiatu tureckiego. Głównym gościem spotkania był Tadeusz Tomaszewski, Poseł na Sejm RP, pełniący również funkcje przewodniczącego sejmowej komisji kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz sekretarza Klubu Parlamentarnego Lewicy.

Tadeusz Tomaszewski podczas swojego wystąpienia podziękował wszystkim obecnym za ich aktywność i wsparcie podczas ostatniej kampanii parlamentarnej. Wyraził szczególne uznanie dla Joanny Maciejewskiej – kandydatki Lewicy, która zdobyła aż 3414 głosów, dzięki czemu przyczyniła się do zdobycia mandatu poselskiego dla partii w tym okręgu.

Poseł nawiązał również do aktualnej sytuacji panującej w Sejmie oraz do działań podejmowanych przez rząd. Przyznał, że zarówno w parlamencie jak i rządzie, przedstawiciele Lewicy są niezwykle aktywni. Mają oni również znaczący wkład w realizację celów, które zostały zawarte w programie partii.

W dalszej części swojego przemówienia, Tomaszewski omówił główne założenia budżetu na rok 2024, który ostatnio został przyjęty przez parlament. Zwrócił uwagę, że już w kwietniu odbędą się kolejne wybory samorządowe, a 3 lutego zaplanowano posiedzenie Rady Krajowej Nowej Lewicy. Na tym spotkaniu ma zapaść decyzja o formule uczestnictwa partii w nadchodzących wyborach. Jeden z rozważanych scenariuszy to utworzenie ogólnopolskiego komitetu wyborczego Koalicji Obywatelskiej i Nowej Lewicy.