Właśnie zakończyły się prace przy kilkuletniej rewitalizacji parku im. Żerminy Składkowskiej, lokalizowanego w mieście Turek. Dokonanie odbioru inwestycji jest następnym krokiem, który musi podjąć miasto, a w planach jest także spotkanie z wykonawcą w sądzie.

Prace rewitalizacyjne w tym miejskim zieleńcu rozpoczęły się w 2020 roku. Zakres prac obejmował modernizację stawów i cieków wodnych, budowę plaż ze ścieżkami i różnymi elementami małej architektury. Do tego dochodziło jeszcze tworzenie placów zabaw, boisk do koszykówki, kortów tenisowych, siłowni na świeżym powietrzu, a także amfiteatru mogącego pomieścić 200 widzów z zapleczem i szaletem. Zgodnie z planem prace miały zakończyć się w czerwcu 2022 roku. Wykonawca jednak nie dotrzymał terminu, tłumacząc się pandemią koronawirusa, sytuacją gospodarczą wynikającą z konfliktu na Ukrainie oraz drastycznymi wzrostami cen materiałów budowlanych. Termin ukończenia prac został przesunięty na koniec sierpnia, potem jesień, aż w końcu do połowy kwietnia 2023 roku. W efekcie Urząd Miejski w Turku podjął decyzję o zerwaniu umowy.

Prace związane z rewitalizacją zostały dokończone po wyborze nowego wykonawcy. Burmistrz miasta, Romuald Antosik, poinformował o zakończeniu prac i podkreślił, że miasto obecnie oczekuje jedynie na odbiór inwestycji przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.