W pierwszych dniach lutego, władze miasta Turku zdecydowały się na ogłoszenie drugiego przetargu. Dotyczył on przebudowy fragmentu budynku położonego przy ulicy Parkowej, który ma zostać przystosowany do potrzeb miejskiego żłobka. Przyczyną organizacji nowego postępowania było anulowanie poprzedniego ze względu na przekraczanie planowanego budżetu przez złożone propozycje.

Inicjatywa miasta polega na adaptacji pomieszczeń znajdujących się wewnątrz hali sportowej na ulicy Parkowej pod działalność żłobkową. Wcześniej w tym miejscu funkcjonowały gabinety rehabilitacyjne. Poprzedni przetarg zgromadził siedem ofert od różnych firm, jednak niestety wszystkie one były powyżej postawionych ram finansowych.

Najbardziej korzystna z złożonych propozycji miała wartość 1 968 576,56 zł, co znacznie przekraczało środki przeznaczonego na ten cel budżetu. Miasto zarezerwowało na ten cel w planie finansowym na rok 2024 sumę 1 102 757 zł, stąd decyzja o unieważnieniu pierwszego przetargu i ogłoszeniu nowego.