W obliczu niszczycielskich pożarów, które ogarnęły lasy Grecji, Europejskie Centrum Koordynacji Reagowania w Sytuacjach Kryzysowych (ERCC) wystosowało apel o wsparcie. Żądano szczególnie modułów GFFFV, czyli jednostek specjalizujących się w zwalczaniu płomieni na gruntach leśnych za pomocą specjalistycznego sprzętu.

Na wezwanie odpowiedziała Państwowa Straż Pożarna z Polski, która skierowała na miejsce 149 swoich strażaków oraz 49 pojazdów. Zasoby te pochodziły z różnych regionów kraju, w tym z Wielkopolski. Wśród tych, którzy mieli stanąć do walki z ogniem na terenie Grecji, znalazło się również czterech strażaków z Turku. Przez ostatnie dwa lata byli oni częścią tego samego zespołu. 19 lipca późnym wieczorem, udali się oni do Ostrowa Wielkopolskiego.

Po odprawie moduł gaśniczy GFFFV z Poznania został skierowany do Krakowa – miejsca koncentracji sił i środków. Stamtąd razem z krakowskim zespołem mają udać się do Grecji. W skład grupy z turkowskiej komendy wchodzą: młodszy kapitan Sebastian Janiak, starszy ogniomistrz Kamil Kałużny, starszy ogniomistrz Fryga Wojciech oraz młodszy ogniomistrz Tomasz Serafiński.

Zgodnie ze wskazaniami Kierującego Działaniami Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu, do działań skierowano ciężki samochód kwatermistrzowski-kontenerowy-logistyczny, pojazd logistyczny i quad. Te jednostki mają być odpowiedzialne za budowę obozu oraz infrastruktury logistycznej dla wszystkich strażaków z Wielkopolski walczących z ogniem na terenie Grecji.