W pierwszym miesiącu roku 2024, Miejski Dom Kultury w Turku stał się miejscem przeprowadzenia trzech akcji charytatywnych mających na celu zbieranie krwi. Liczba osób, które postanowiły wesprzeć te inicjatywy i oddać krew wyniosła 91. Dzięki ich szlachetnym działaniom, udało się zebrać ponad 70 litrów tego cennego surowca. Zwraca uwagę fakt, że wśród krwiodawców znaleźli się ci, którzy zostali uhonorowani specjalnymi odznaczeniami za swoje zasługi.

Akcje zbiórek krwi, które co dwa tygodnie mają miejsce w Turku, są organizowane pod patronatem burmistrza miasta. Za ich realizację odpowiadają dwie instytucje: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu oraz Środowiskowy Klub HDK PCK imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ten ostatni działa przy parafii św. Barbary i jest ważnym uczestnikiem lokalnej społeczności.