W sumie pięciu pracowników oświaty, cztery nauczycielki i jeden nauczyciel, uzyskało awans na nauczyciela mianowanego. Uroczyste wręczenie aktów nadania zakończone ślubowaniem świeżo awansowanych nauczycieli odbyło się przy udziale starosty miasta Dariusza Kałużnego, Naczelnika Wydziału Edukacji oraz dyrektorek szkół.

Trudna droga awansu nauczyciela

Mówi się, że nauczyciel pracuje z powołania i największą nagrodą za jego pracę są dzieci, które zdobywają wiedzę o świecie i życiu. Ten, kto wymyślił tę górnolotną opinię zapomniał chyba, że nauczyciele muszę też za coś żyć. O tym zdecydowanie mówi się za mało. Znacznie więcej uwagi poświęca się natomiast na rozwój i ciągłe dokształcanie. Nauczyciel, chcąc awansować oraz móc wykonywać swój zawód, musi nieustannie poszerzać swoje kwalifikacje.

Do awansu nauczyciela potrzebny jest odpowiedni staż pracy i udokumentowana praktyka. Nauczyciele nie otrzymują awansu tak po prostu — konieczne jest przeprowadzenie stosownego egzaminu. Dopiero potem nauczyciel otrzymuje akt nadania, który zwiększa prestiż pracownika oświaty i polepsza jego warunki pracy.

W karierze nauczycielskiej wyróżniamy cztery etapy. Na początku mamy nauczyciela stażystę, który dopiero stara się o stałe zatrudnienie i korzystniejsze warunki. Następnie mamy etap nauczyciela kontraktowego, który po kilku latach może ubiegać się o egzamin na nauczyciela mianowanego. Taki awans otrzymali pracownicy szkół w powiecie tureckim. Z kolei ostatnim etapem kariery w tym zawodzie jest miano nauczyciela dyplomowanego.

Jacy nauczyciele z powiatu tureckiego awansowali?

Ciężka praca i podnoszenie swoich kwalifikacji opłaciły się pięciu osobom z powiatu tureckiego. Nauczyciele przystąpili do egzaminów i zdali je śpiewająco! Awans przyznano nauczycielom z I LO w Turku, Zespołu Szkół Technicznych w Turku, Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku.

Tytuł nauczyciela mianowanego otrzymała Beata Biała, Anna Knop, Katarzyna Sylwestrzak i Katarzyna Rosiak. Akt nadania otrzymał również nauczyciel ks. Konrad Dreszler.