Na terenie wschodniej Wielkopolski, konkretnie w subregionach konińskim i kolsko-tureckim, doszło do powstania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Te nowatorskie narzędzia finansowe stwarzają możliwość współpracy pomiędzy 21 samorządami z tego rejonu. Łączna kwota, która trafiła do tych samorządów, wynosi ponad 28,5 miliona euro. Miasto Turek jest jednym z beneficjentów tych funduszy.

Marszałek Marek Woźniak podpisał w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego dwa porozumienia dotyczące ZIT 3 października 2023 roku. Miejsce podpisania dokumentów to Muzeum Miasta Turku. Woźniak reprezentował zarówno dysponenta środków z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, jak i burmistrza Turku, Romualda Antosika.

Podczas spotkania marszałek Woźniak przypomniał o niepewności związanej z funduszami: „Jesteśmy w trakcie realizacji naszego regionalnego programu, podpisujemy dokumenty i rozpoczynamy konkursy. Wybieramy projekty do realizacji i podpisujemy umowy. Musimy jednak pamiętać, że te środki nie są gwarantowane”.

Woźniak wyraził również swoje obawy dotyczące polityki rządu w kontekście otrzymywania funduszy z Unii Europejskiej: „Pojawiają się pytania, czy Polska otrzyma te środki. Wszyscy wiedzą o KPO – tych funduszy Polska jeszcze nie otrzymała. Wszystko wskazuje na to, że przy obecnej polityce naszego rządu, tych środków nie dostaniemy. Dodatkowo istnieje ryzyko utraty kluczowych funduszy z budżetu europejskiego oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. To jest coś, co nas naprawdę niepokoi”.