Powiat Turecki, po pomyślnym wnioskowaniu o fundusze, uzyskał dofinansowanie z Programu Ochrony Zabytków, który jest częścią Rządowego Funduszu Polski Ład. Te środki są przeznaczone na wsparcie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku. Mają one wartość 1 400 000 zł i zostaną wykorzystane na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy obiekcie zasłużonym w kulturze, wpisanym do rejestru zabytków lub odnotowanym w gminnej ewidencji zabytków.

Planowane zadania obejmują renowację północnej i wschodniej ściany kościoła. Ponadto, przewidziane jest wykonanie drenażu wokół obiektu oraz podłączenie go do kanalizacji deszczowej.

Dariusz Kałużny, Starosta Turecki, wspólnie z Wicestarostą Władkiem Karskim, sfinalizowali umowy z Proboszczem Markiem Kasikiem dotyczące udzielenia dotacji celowych na realizację wyżej wymienionych inwestycji.

Wzbudza radość fakt, iż za sprawą funduszy zdobytych przez Powiat Turecki oraz gospodarności Proboszcza, zabytkowy kościół w Turku odzyska dawną świetność i zostanie ocalony przed dalszym niszczeniem.