Pomysłodawcą konkursu Bohaterowie Walki z Covid-19 jest wojewoda wielkopolski — Michał Zieliński. Celem konkursu jest wyłonienie laureatów z czterech kategorii: ratownik medyczny, pielęgniarka, strażak PSP i OSP oraz żołnierz WOT. Zgłoszenia rozpatrzy specjalna komisja, która wyłoni najbardziej zasłużone osoby.

Uhonorowanie bezimiennych bohaterów

Konkurs Bohaterowie walki z COVID-19 współorganizuje Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Według wojewody wielkopolskiego konkurs będzie świetnym sposobem na docenienie osób, które przez ostatnie półtora roku dzielnie walczyli z pandemią koronawirusa. Jak słusznie zauważa Michał Zieliński, najczęściej są to osoby, o których się nie mówi. Bezimienni bohaterowie.

Osoby, które wezmą udział w konkursie, zostaną wytypowane przez dyrektorów szpitali i komendantów wojska. W następnym etapie specjalnie powołana komisja wybierze laureatów, którzy zostaną nagrodzeni w jednej z czterech wspomnianych wyżej kategorii (ratownik medyczny, pielęgniarka, strażak PSP i OSP oraz żołnierz WOT).

Wygrana w konkursie nie wynagrodzi miesięcy ciężkiej pracy

Inicjatywa wojewody wielkopolskiego jest oczywiście bardzo dobrym pomysłem, ponieważ o ciężkiej pracy tak wielu ludzi powinno się mówić głośno. Niestety obecne stanowisko rządu wobec ratowników medycznych powoduje długotrwały niesmak i kilka nagród na pewno nie zażegna dramatycznej sytuacji w ratownictwie medycznym.

Pamiętajmy również, że w konkursie wyróżnienie otrzyma tylko kilka osób. Liczba szczególnie zasłużonych jest przecież znacznie większa. Oni jednak pozostaną bezimiennymi bohaterami już na zawsze. Z tego powodu tak ważne jest, by ludzie otrzymywali pensje współmierne z wysiłkiem i ryzykiem, jakie pracownicy podejmują każdego dnia.