Krew, ten niezwykle cenny surowiec, podarowana była w kwietniu przez tureckich dawców, którzy zaangażowali się w akcje prowadzone przez Klub Dawców Krwi działający przy parafii św. Barbary w Turku. W sumie uzbierano ponad 30 litrów tego życiodajnego płynu. Przewodniczący klubu publicznie wyraził wdzięczność dawcom i zaprosił do udziału w kolejnych akcjach, które zaplanowane są na maj. Pierwsza z nich odbędzie się już najbliższej środzie.

Pod koniec kwietnia podsumowano efekty zbiórek krwi, które przez cały miesiąc organizował Środowiskowy Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża im. kardynała Stefana Wyszyńskiego, działający przy tureckiej parafii św. Barbary.

Zbiórki odbywały się pod honorowym patronatem burmistrza Turku i miały miejsce dwukrotnie w Miejskim Domu Kultury. Wsparło je łącznie 79 osób, gotowych oddać swoją krew. Jednak ze względów medycznych tylko u 73 z nich dokonano pobrania. Łącznie, dzięki tym akcjom, do magazynu kaliskiego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa trafiło 30,150 ml pełnej krwi. Dodatkowo, dziesięciu dawców przekazało 4,412 ml osocza.

Prezes Środowiskowego Klubu HDK – PCK im. kardynała S. Wyszyńskiego, Jan Buda, wyraził swoje podziękowania dla wszystkich dawców i zaprosił do udziału w majowych zbiórkach. Pierwsza z nich zaplanowana jest na środę 8 maja i rozpocznie się o godzinie 8:00 w Miejskim Domu Kultury.