Porozumienie ukierunkowane na wspieranie obecnego burmistrza Turku, Romualda Antosika, zostało podpisane przez jedenastu radnych nowo wybranej kadencji Rady Miejskiej tego miasta. Ustalili tym samym większość, która ma za zadanie wspierać działania burmistrza.

Chęć współpracy zadeklarowało jedenaście osób zasiadających w Radzie Miejskiej. Wśród nich siedem to członkowie komitetu prowadzonego przez Romualda Antosika: Paweł Borowski, Marcin Derucki, Radosław Idzikowski, Henryk Kacprzyk, Mariola Kadrzyńska-Siwek, Elżbieta Niespodziańska i Emilia Swenderska. Dwóch radnych reprezentuje komitet Marka Pańczyka – są to Włodzimierz Bujała i Mariusz Drzewiecki. Dwaj ostatni podpisani pod porozumieniem radni pochodzą z Komitetu Koalicji Obywatelskiej: Marta Kiszewska i Zbigniew Korzeniowski.

Do Rady Miejskiej Turku Koalicja Obywatelska wprowadziła łącznie siedmiu radnych. Jednakże tworzyli go również członkowie Nowej Lewicy. Pięciu radnych związanych z Koalicją Obywatelską, w tym przedstawiciele Nowej Lewicy, na razie nie zdecydowało się na podpisanie porozumienia. Podobna sytuacja dotyczy pięciu radnych z komitetu Łączy Nas Turek, współtworzonego przez działaczy PiS.

Ale nawet bez ich udziału, nieformalna koalicja posiadać będzie większość w 21-osobowej Radzie Miejskiej. Pierwsza sesja rady zaplanowana jest na 6 maja, który przypada na poniedziałek.