W grupie 71 dynamicznie działających sołectw z różnych zakątków Wielkopolski, sześć znajduje się na terenie powiatu tureckiego. Te społeczności wiejskie zyskały możliwość realizacji swoich lokalnych projektów dzięki zdobyciu finansowania w ramach jedenastej edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”. Fundusze pochodzą z budżetu Województwa Wielkopolskiego i mają na celu wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych, takich jak zakup namiotów promocyjnych, strojów ludowych, wyposażenia dla świetlic czy budowa altan.

Podczas tegorocznej edycji wspomnianego konkursu złożono łącznie aż 186 projektów. Te propozycje lokalnych działań zostały poddane gruntownej analizie pod kątem formalnym i merytorycznym. Każda gmina miała prawo zgłosić do oceny najwyżej trzy projekty ze swoich sołectw. Zgodnie z regulaminem i na podstawie oceny złożonych wniosków, wybrano 71 sołectw, które otrzymały dotację finansową. Kwota dofinansowania wynosi od 3 do 8 tysięcy złotych dla każdego z wybranych sołectw.