W Polsce istnieją pewne kategorie pracowników, których zwolnienie z pracy jest ograniczone lub zabronione ze względu na ochronę ich praw.

Kto jest prawnie chroniony przed zwolnieniem?

Kobieta w ciąży nie może być zwolniona z pracy bez względu na przyczynę. Ochrona ta obowiązuje przez cały okres ciąży oraz przez okres 20 tygodni po porodzie. Tak samo osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim ma prawo do ochrony przed zwolnieniem z pracy przez okres trwania tego urlopu oraz przez kolejne 4 miesiące po jego zakończeniu.
Co ciekawe, pracodawca nie może zgodnie z prawem zwolnić osoby, której pozostały cztery lata lub mniej do osiągnięcia wieku emerytalnego.

Warto zaznaczyć, że istnieją pewne wyjątki i ograniczenia w przypadku, gdy pracownik narusza poważnie swoje obowiązki lub gdy zachodzą określone okoliczności ekonomiczne, czy organizacyjne, które mogą prowadzić do zwolnienia. W takich przypadkach istnieje procedura prawna, zgodnie z którą działa pracodawca. Gdy pracownik sądzi, że został zwolniony niezgodnie z prawem, musi udać się do sądu. Wkrótce prawo może się zmienić na korzyść pracowników.