27 marca 2024 roku funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku przystąpili do praktycznego sprawdzenia swoich umiejętności. Wybrali do tego celu zakład GETEC, który mieści się na ulicy Korytkowskiej w Turku. Tam też przeprowadzili ćwiczenia, które były jednocześnie testem ewakuacji obiektu.

Sytuację, którą strażacy musieli zaadresować podczas tych działań, wymyślono tak, żeby odzwierciedlała realne zagrożenia, jakie mogą pojawić się w takim obiekcie. Zakładano więc wybuch pożaru sprężarki powietrza, która znajduje się pomiędzy kotłami wewnątrz hali zakładu.

Po przeprowadzeniu ewakuacji pracowników do wyznaczonego miejsca zbiórki okazało się, że brakuje jednej osoby. W scenariuszu założono, że ta osoba mogła prowadzić prace konserwacyjne przy wspomnianej sprężarce.

Kiedy zgłoszenie o incydencie dotarło do Dyżurnego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Turku, od razu podjął odpowiednie decyzje. Skierował do akcji zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Turku oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z miejscowości Turek, Cisew i Kowale Księże.