W tym roku, 11 maja, w Gminie Malanów odbyło się świętowanie Gminnego Dnia Strażaka, które zostało zorganizowane przez jednostkę OSP Grąbków. Tradycyjnie, początek obchodów związanych z tym wydarzeniem zaznaczyła msza święta, dedykowana strażakom. Ceremonię religijną poprowadził ks. prałat Stanisław Płaszczyk.

Oficjalna część uroczystości miała miejsce na placu przy Świetlicy Wiejskiej w Grąbkowie. Dowodzenie podczas tego wydarzenia pełnił Komendant OG ZOSP RP w Malanowie, dh Robert Pawlak. Uroczystość była uprzywilejowana obecnością wielu ważnych osób, takich jak: Wójt Gminy Malanów – Ireneusz Augustyniak, p.o. Komendanta PSP w Turku – st. kpt. Krzysztof Gruszczyński, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSPRP w Turku – dh Piotr Stawicki, Radne Powiatu Tureckiego – Zofia Gruszczyńska i Agnieszka Borkowska-Bregierska, Przewodniczący Rady Gminy – Karol Płóciennik i Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Jerzy Frątczak, Radni Gminy Malanów oraz ks. prałat Stanisław Płaszczyk.

Wśród uczestników obchodów nie zabrakło także członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Bibianny i Malanowa. Wszyscy zebrani mieli okazję wysłuchać uroczystych przemówień, pełnych serdecznych życzeń i wyrazów uznania dla codziennej służby strażaków. Ireneusz Augustyniak, Wójt Gminy Malanów, wręczył Prezesom listy gratulacyjne.