Proces przyjmowania uczniów do placówek edukacyjnych ponadpodstawowych w powiecie tureckim zakończył się. W roku 2021, z miejscowych szkół podstawowych, dyplom otrzymało 1257 młodych osób. Z nich 1221 zdecydowało się na kontynuację nauki w placówkach prowadzonych przez Powiat Turecki. Wśród nowych uczniów znaleźli się także uchodźcy z Ukrainy, uciekający przed konfliktem zbrojnym w swoim kraju.

Pierwsze Liceum Ogólnokształcące w Turku przygotowuje się na otwarcie 11 nowych klas. Szkoła ta wkrótce powita 376 pierwszoklasistów, w tym czworo pochodzących z Ukrainy. Szczególnie duże zainteresowanie wśród kandydatów wywołały klasy o profilu humanistyczno-przyrodniczym i biologiczno-chemicznym.

W Zespole Szkół Technicznych w Turku uczniowie mogli wybierać między technikum a szkołą branżową I stopnia. Powstanie tam 11 oddziałów technikalnych (357 uczniów) oraz 7 oddziałów szkoły branżowej I stopnia (194 uczniów). Łącznie edukację rozpocznie tam 551 uczniów, w tym dziewięcioro z Ukrainy. W tym roku najczęściej wybieranymi zawodami były: technik logistyk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik teleinformatyk oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.

Z kolei, w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich utworzone zostaną 8 oddziałów technikum i dwie klasy liceum ogólnokształcącego, w tym jeden oddział o charakterze wojskowym. Placówka ta przyjmie 299 nowych uczniów, w tym siedmioro z Ukrainy. Największym powodzeniem cieszyły się tam zawody takie jak: technik reklamy, technik architektury krajobrazu, technik pojazdów samochodowych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.